Attentie: Wij werken alleen op afspraak.

Meer informatie bij een spoedgeval »

De teef

De begeleiding van de loopse teef.

Plan van aanpak

  • Binnen enkele dagen na het begin van de loopsheid maakt u een afspraak om uw hond een keer te laten nakijken. Tijdens dit eerste bezoek wordt een inwendig onderzoek gedaan om vast te stellen of alles er normaal uitziet. Indien nodig wordt er een uitstrijkje gemaakt en/of een kweek (bacteriologisch onderzoek) ingezet. Bovendien wordt er afgesproken wanneer met progesteronbepalingen begonnen wordt. Indien nodig kan nu begonnen worden met een antibioticumkuur om de baarmoeder “schoon” te maken.
  • Het bloedonderzoek wordt in principe iedere werkdag gedaan tussen 8.30 en 9.30. U dient hiervoor telefonisch vooraf een afspraak maken. Bij uw hond wordt een buisje bloed afgenomen, en zo nodig wordt een inwendig onderzoek gedaan. U krijgt aan het einde van dezelfde ochtend de uitslag te horen. Het progesterongehalte in het bloed stijgt normaal gesproken geleidelijk naar een waarde tussen de 12 en 15 ng/ml. Rond dit tijdstip moet de dekking plaatsvinden. Het progesterongehalte van het bloed is een zeer betrouwbare graadmeter voor het tijdstip van de eisprong bij uw hond. Daarom kunnen we met een serie progesteronbepalingen het juiste dekmoment van uw teef zeer nauwkeurig bepalen, en kunt u in principe volstaan met één dekking! Wel is het van groot belang dat de juiste apparatuur gebruikt wordt voor de progesterontest! Veel teleurstellingen zijn het gevolg van ondeugdelijke testen!
  • Op het moment dat het progesterongehalte in het bloed hoog genoeg is, is bekend op welk tijdstip uw hond het beste gedekt kan worden, en krijgt u het advies om rond dat tijdstip naar de reu te gaan voor een dekking.
  • Mocht onverhoopt een dekking niet lukken, bv omdat een reu geen interesse toont, of omdat de teef erg bang is, dan kan men een kunstmatige inseminatie (KI) laten doen. Mits goed uitgevoerd worden door een KI de bevruchtingskansen niet noemenswaardig verkleind. Voor een KI is het nodig dat reu en teef samen naar de kliniek komen.
  • Eventuele antibioticumkuren kunnen tot 3 dagen na dekking gegeven blijven worden. Hierdoor worden ook bacteriën gedood, die mogelijk tijdens de dekking in de baarmoeder zijn gekomen.
  • Vanaf ongeveer 28 dagen na de dekking is met behulp van een echografisch onderzoek vast te stellen of uw teef inderdaad drachtig is, en zo ja, hoeveel pups er (ongeveer) aanwezig zijn.

Vragen?

Uiteraard kunt u tijdens de drachtigheid van uw hond altijd bij ons terecht met eventuele vragen. Ons team staat rondom de geboorte van de pups natuurlijk ook altijd tot uw beschikking, als er zich problemen voor zouden doen.

Altijd telefonisch bereikbaar via +31 499 374 205